Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Gamtos namai"

Neformalaus ugdymo būrelis

Pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Raimonda Zaicienė

NŠ programai įgyvendinti skirta 1 savaitinė valanda

Tai laikas, skirtas susipažinti su gamtos įvairove, joje vykstančiais reiškiniais, pokalbiams apie būtinumą saugoti mus supančią aplinką, diskusijoms, išvykoms.

,,Gamtos namai“ – tęstinė gamtamokslinio būrelio ,,Mes – Žemės vaikai“ programa

2020-2021 m. m. veikla buvo organizuota taip, kad mokiniai turėjo galimybę susipažinti su artimiausioje aplinkoje augančiais medžiais ir krūmais.

2021-2022 m. m. programa buvo
skirta supažindinti mokinius su
Lietuvos paukščių įvairove

BŪRELIO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Gilinti vaiko supratimą apie žmogaus ir gamtos tarpusavio ryšį ir priklausomybę

Ugdyti gamtosaugines nuostatas mokant geriau pažinti supantį pasaulį

Įgyti žinių apie gamtą ir joje vykstančius reiškinius

Išsiugdyti nuostatą, kad kiekvienas yra atsakingas už gamtos išsaugojimą

Įtvirtinti saugaus elgesio nuostatas gamtoje, išvykų, kelionių metu

Išmokti įgytas žinias panaudoti praktikoje

Gamta - visų namai!