Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: (8 46) 48 15 40
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai

            

Eil. Nr.

Posėdžio tema

Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminai

1.

Mokyklos tarybos

 

 

1.1.

mokyklos metinio veiklos plano 2022 m. aprobavimas

MT nariai

sausis

1. 2.

mokyklos finansų kontrolės apžvalga ir įvertinimas

MT nariai,

R. Narkienė

kovas

1. 3.

vaikų vasaros poilsio organizavimas

MT nariai

gegužė

1. 4.

ugdymo plano 2022-2023 m. m. aprobavimas. 1–8 klasių pamokų tvarkaraščio aprobavimas. Neformaliojo švietimo organizavimas 

MT nariai

rugpjūčio 30 d. 10 val.

1. 5.

strateginio plano 2021-2023 metams derinimas

MT nariai

spalis

1. 6.

tikslų ir uždavinių numatymas 2022 m., veiklos planavimas. MT pirmininko rinkimai

MT nariai

gruodis

2. 

Mokytojų tarybos

 

 

2. 1.

I pusmečio ugdymo kokybės analizė (rezultatai, rekomendacijos). 

 

R.Narkienė, 

D. Menclerienė

 

sausis

2. 2.

1-4 klasių II pusmečio ugdymosi rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnę klasę. Tyrimo „Klasių mikroklimatas“  rezultatų pristatymas 

R. Narkienė, 

D. Menclerienė

 

birželis

2.3.           3.

mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikių tenkinimas ir paklausa. 4,6 ir 8 klasių mokinių NMPP rezultatų analizė. 5-8 klasių II pusmečio ugdymosi rezultatų analizė, kėlimas į aukštesnę klasę. Ugdymo plano 2022-2023 m. m. pristatymas.

R. Narkienė, 

D. Menclerienė

 

birželis

2.4.           4.

pirmokų ir penktokų adaptacija.

 I-ojo pusmečio ugdymo rezultatų aptarimas

R. Narkienė, 

D. Menclerienė

 

sausis

3.

Metodinės tarybos

 

 

3.1.

mokyklos veiklos kokybinio įsivertinimo analizė

Metodinės tarybos nariai

 birželis, gruodis

3.2.

vadovėlių, mokymo priemonių įsigijimo prioritetų nustatymas

Metodinės tarybos nariai

balandis

3.3.

mokyklos Metodinės tarybos veiklos apibendrinimas, veiklos programos 2022 m. sudarymas

Metodinės tarybos nariai

gruodis

4.

Direkcinių pasitarimų

 

 

4.1.

neformaliojo švietimo būrelių veikla ir atsiskaitymo formos. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos ataskaitos

R. Narkienė,

D. Menclerienė, pedagogai 

birželis

4.2.

teminių planų sudarymas, jų atitikimas programų reikalavimams, dokumentacijos pildymas

Mokomųjų dalykų mokytojai, 

D. Menclerienė

rugsėjis

4.3.

 integruotų pamokų su IKT efektyvumas. Tyrimo „Valandų, skirtų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, naudojimo efektyvumas“ rezultatų pristatymas 

R. Narkienė,

D. Menclerienė,

dalykų mokytojai

spalis

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI