Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: (8 46) 48 15 40
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

 

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Vasario 16-ąja !

Pirmojo pasaulinio karo eiga lėmė, kad Lietuvai, okupuotai vokiečių kariuomenės, atsirado galimybė siekti seniai puoselėto tikslo – atkurti Nepriklausomybę. 1918 m. vasario 16 d. dvidešimt Lietuvos Tarybos signatarų žengė labai drąsų žingsnį ir visi pasirašė nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo aktą. Šis dokumentas buvo Lietuvos valstybingumo atkūrimo pradžia.

Klaipėdos Tauralaukio progimnazija paminėjo šią svarbią Lietuvos valstybei istorinę datą. Įvairios veiklos, susijusios su Lietuvos valstybės atkūrimo diena, buvo integruotos į atskirų mokomųjų dalykų pamokas.

Istorijos pamokų metu 5-8 klasių mokiniai skaitė savo parengtus pranešimus 1918 m. vasario 16 d. įvykių tematika, teikė vieni kitiems klausimus, galėjo pasitikrinti savo žinias spręsdami interaktyvaus internetinio žaidimo – ,,Išgelbėk Lietuvos Nepriklausomybę!“ užduotis. 5-6 klasių mokiniai taip pat skaitė savo parengtus palinkėjimus Lietuvai. Istorijos pamokose buvo parengti projektai: 5-6 klasėse pilietiškumo projektas ,,Trispalvė mano kasdienybėje“, 7-8 klasėse istorijos projektas ,,Lietuvos pašto ženklas Vasario 16-osios tematika“.

7 klasėje lietuvių kalbos pamokoje buvo ruošiamas oratoriaus kalbos apie lietuvių tautos didvyrius projektas, kalbėta su mokiniais apie dr. Joną Basanavičių ir kitas Vasario 16-osios asmenybes.

Anglų kalbos pamokoje 8 klasės I gr. mokiniai rašė palinkėjimus Lietuvai anglų kalba padlet.com programoje. Anglų kalbos pamokoje 6 klasė turėjo temą ,,How a photo changed our lives“, kurios metu mokiniai anglų kalba pristatė paruoštus baigiamuosius skyriaus darbus, pagal pristatymui pateiktą nuotrauką, menančią šimtmečio įvykius ir žmones – nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Aktą ir signatarus. Darbuose atsispindėjo istoriniai faktai, susieti su nūdiena, bei skyriaus tema.

Per informacinių technologijų pamokas 5-6 klasių mokiniai, susipažinę su LOGO pieštuve, kūrė animacinius atvirukus tema „Džiaugiuosi gyvendamas laisvoje Lietuvoje“. Paruoštos mokinių darbų parodos: 5 klasė ir 6 klasė. 7-oje klasėje vyko integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Matematikos pamokoje languoto popieriaus koordinačių plokštumoje mokiniai piešė Gedimino pilį, surašė taškų koordinates, o per informacinių technologijų pamokas, dirbdami su Scratch programa, parašė programos kodą, kuri piešia Gedimino pilį. 7 klasės mokinių darbų paroda.

Chemijos pamokoje 8 kl. mokiniai analizavo cheminių elementų grupes, jų skirstymo kriterijus, savybes bei pavadinimus ir jų kilmę. Aptarė, kaip buvo ir yra  kuriami  elementų pavadinimai. Pamokoje buvo pristatytas žymaus kalbininko Jono Jablonskio indėlis į Lietuvos chemijos mokslo vystymą, jo sukurti  lietuviški cheminiai elementų pavadinimai: deguonis, vandenilis ir kt.

Gamtos ir žmogaus integruotoje pamokoje 5 klasės mokiniams priminta valstybinės šventės svarba ir supažindinta su signatarų biografijomis. Mokiniams buvo paruošta viktorina su klausimais apie išdėstytą medžiagą. Viktorinos rezultatai parodė, kad mokiniams labiausiai įsiminė tokie faktai, kaip: signatarų skaičius, dažniausia signatarų pavardė, signatarų, turėjusių barzdą, skaičius, dvi populiariausios profesijos, kurioms priklausė daugiau nei pusė visų signatarų, vyriausio signataro pavardė ir pan. Apklausos rezultatai ir integruotos pamokos apibendrinimas parodė vaikų susidomėjimą tais faktais ir klausimais, kurie mažiau žinomi arba jų atsakymai sunkiai nuspėjami.

Geografijos pamokoje su 6 kl. mokiniais kalbėta „Kas yra laisvė?“, „ Kam žmogui reikalinga laisvė?“ Šie klausimai buvo susieti su tema „Kuo garsi mūsų šalis?“. Pamokoje mokiniams priminta svarbi Vasario 16-osios data, pažiūrėti filmukai apie laisvę, minčių žemėlapio metodu mokiniai rašė žodžius, kurie simbolizuoja laisvę. Išrinkę žodžius iš minčių žemėlapio kūrė piešinį laisvės tema.

Muzikos pamokos metu 7 klasėje nagrinėta tema: ,,Tarpukario Lietuva: kultūra, muzika“. Mokiniai sužinojo, kaip kūrėsi Operos teatras, kada ir kur surengta pirmoji Dainų šventė, kaip atsirado Valstybės radiofonas, kokios buvo tarpukario mados. Taip pat klausėsi populiarių to meto dainininkų (Kipro Petrausko, Danieliaus Dolskio, Antano Šabaniausko) įrašų., netradiciškai atliekamo Lietuvos himno – Vinco Kudirkos "Tautiškos giesmės". Pamokoje buvo demonstruota audio, video, foto medžiaga, pateikiami klausimai. 5 kl. mokiniams asinchroninės pamokos metu tos pačios temos medžiaga pateikta savarankiškam susipažinimui Google Classroom platformoje.

5-8 klasėse buvo pravestos integruotos technologijų ir istorijos pamokos: ,,Lietuviški simboliai rankdarbiuose“ ir ,,Vasario 16-osios įkvėpti“. Mokiniai gamino suvenyrus, dekoracijas įvairiomis technikomis su trispalvės simbolika. Pagamintais rankdarbiais pasipuošė namų aplinką. Taip pat minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, mokiniams buvo pasiūlyta nepraleisti progos  pasidžiaugti svarbia istorine akimirka, o kad šventė būtų įsimintinesnė, pradžiuginti šeimos narius trispalviu patiekalu ar meniu.

Medžio technologijos pamokoje su 5 kl. mokiniais buvo šnekėta apie Gedimino pilies konstrukciją, ilgaamžiškumą, aptarta, kad Lietuvos stiprybė turi būti kaip geležinio vilko. Mokiniai sužinojo pilies pastatymo legendą, padarė vilko pastatomą konstrukciją, nuspalvino tautinėmis spalvomis.

Per fizinio ugdymo pamokas su 5 ir 8 kl. mokiniais buvo prisiminta Vasario 16 –osios dienos svarba Lietuvai, papasakota apie sporto renginius ir sporto pasiekimus tarpukario Lietuvoje, surengtas žaidimas Kahoot platformoje, išsiaiškinti žaidimo prizininkai.

Etikos pamokose 5-6 klasių mokiniai susipažinę sus teorine medžiaga apie Lietuvos valstybę, taip pat dalyvavo interaktyvioje viktorinoje apie Lietuvą Kahoot platformoje.

Tikybos pamokoje 8 kl. mokiniai plačiau susipažino su nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signatarais, kurie buvo kunigai – tai kun. Vladas Mironas, kun. Alfonsas Petrulis, vysk. Justinas Staugaitis ir kun. Kazimieras Steponas Šaulys. Žinias mokiniai pakartojo ir įtvirtino spręsdami Kahoot viktoriną. Daugumos mokinių atsakymai buvo įvertinti 100.

Taip pat apie Vasario 16-ąją buvo kalbėta ir klasių valandėlių metu, skaityti mokinių parengti pranešimai. Visi penktokai kartu su klasės vadove V. Poškiene kūrė filmuką pagal A. Mamontovo eiles ,,Geltona, žalia, raudona", vienas kitam perduodami Lietuvos trispalvę nuotoliniu būdu ir taip kviesdami visus švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 8 kl. mokiniai sprendė testą apie Lietuvos Tarybos signatarus.

Daug gražios, prasmingos, kūrybingos veiklos Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga atliko Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos mokiniai ir mokytojai, tokiu būdu įrodydami, jog jiems svarbi Lietuvos valstybė ir jos istorinė atmintis, kad patriotiškumas, pilietiškumas yra pamatinės tautos vertybės, ant kurių turi būti statoma jaunosios kartos dabartis ir ateitis.

Informacines-technologijos-ir-matematika-7-kl

Technologijų – istorijos pamoka ,,Lietuviški simboliai"

Technologijų ir istorijos pamoka ,,Trispalvis patiekalas"

Medžio ir technologijų pamoka

5 klasės mokinių linkėjimai Lietuvai

6 klasės mokinių linkėjimai Lietuvai

 

7-kl-Istorijos projektas Lietuvos pašto ženklas vasario 16- osios tematika 5 klasės valandėlė 6-kl pilietiškumo projektas ,,Trispalvė kasdienybėje" 5-kl-valandėlė 5-kases-valandėlė 5-8-klasių-mokinių-pranešimai-apie-1918-vasario-16-d geografijos-pamoka-6-kl fizinis-ugdymas-8-kl etikos-pamoka etika-2 etika-1 anglų-kalba-8-kl-i-gr anglų-kalba-6-klase anglų-kalba-6-kl 8-kl-Istorijos projektas Lietuvos pašto ženklas vasario 16-osios tematikatikybos-pamoka Informacinės-technologijos-6-kl Informacinės-technologijos-5-kl fizinis-ugdymo-pamoka fizinis-ugdymas fizinis-ugdymas-5-kl anglų-kalba-6 geografijos-pamoka-6-kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI