Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: (8 46) 48 15 40
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Logopedė, specialioji pedagogė (metodininkė) -  Svajūnė Jakubėnienė 

Kontaktai: svajune.jakubeniene@tauralaukiomokykla.lt

 

LOGOPEDO IR SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA

Mokyklos logopedas:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus,

 • nustato kalbos ir kitus kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje,

 • remdamasis kalbos raidos tyrimo rezultatais, siūlo skirti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų kalbėjimo sutrikimų, sudaro tokių mokinių sąrašą,

 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais, informuoja apie daromą pažangą, ugdymosi sunkumus,

 • sudaro individualias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo programas,

 • logopedinių pratybų metu lavina mokinių kalbos ir kitus kalbėjimo sutrikimus,

 • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;

 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Mokyklos specialusis pedagogas:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą,

 • nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje,

 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,

 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ar individualizuoti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas,

 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams, globėjams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais,

 • bendradarbiauja su progimnazijos bendruomene specialiojo ugdymo, pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;

 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS

LOGOPEDĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS

2021–2022 M. M.

 

 

Savaitės dienos

 

Specialiojo pedagogo darbo valandos

 

Logopedo darbo valandos

 

Tėvų konsultavimas

 

I

 

9.50–10.35

12.00-12.45

 

 

11.00–11.30

12.45–15.00

15.30–17.15

 

8.00–9.00

 

II

 

9.55–11.40

 

 

12.10–15.55

8.00–9.00

 

III

 

8.55–10.35

10.50–11.40

 

 

12.55–15.10

 

12.10–12.55

 

IV

 

 

10.55–11.40

 

 

 

10.10–10.55

12.10–15.00

15.30–16.55

15.00–15.30

V

 

8.00–10.30

 

 

 

11.00–11.40

12.10–14.00

 

10.30 – 11.00

 

 

 

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI