Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: +370 46 481 540
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS

LOGOPEDĖS DARBO GRAFIKAS

2022–2024 M. M.

Logopedės darbo grafikas

Logopedė (metodininkė) -  Svajūnė Jakubėnienė 

SPEC. PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS 

2022–2024 M. M.

Spec. pedagogės darbo laikas

Spec. pedagogė – Greta Liotisė

Kontaktai: greta.liotise@tauralaukiomokykla.lt

 

LOGOPEDO IR SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA

Mokyklos logopedas:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus,
 • nustato kalbos ir kitus kalbėjimo sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje,
 • remdamasis kalbos raidos tyrimo rezultatais, siūlo skirti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų kalbėjimo sutrikimų, sudaro tokių mokinių sąrašą,
 • bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais, globėjais, rūpintojais, informuoja apie daromą pažangą, ugdymosi sunkumus,
 • sudaro individualias, pogrupines ir grupines mokinių kalbos ugdymo programas,
 • logopedinių pratybų metu lavina mokinių kalbos ir kitus kalbėjimo sutrikimus,
 • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais;
 • dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
 •  

Mokyklos specialusis pedagogas:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą,
 • nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje,
 • padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti ar individualizuoti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas,

 

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI