Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: (8 46) 48 15 40
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

 

1. Pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais I etapas vykdomas 2019 m. gegužės 8–14 d., II etapas – 2019 m. gegužės 15–19 d.
2. Prašymų mokytis registravimas informacinėje priėmimo į mokyklas sistemoje nutraukiamas 2019 m. gegužės 6 d. ir atnaujinamas 2019 m. gegužės 20 d.
3. Asmenys, pasirinkę Sistemos pagrindu priskirtas mokyklas, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų mokykloms pateikia tokius priėmimo dokumentus:
– prašymus mokytis, kurie išspausdinami iš Sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto. Prašymus asmenys pasirašo;
– priimtų mokytis asmenų tapatybę patvirtinančius dokumentus (jų kopijas);
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka;
– įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.
– kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į mokyklas priimti asmenys papildomai pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti mokykloms ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu (jeigu tokia sutartis pasirašyta).
– tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programas tose pačiose mokyklose, mokykloms teikiami tik iš Sistemos išspausdinti ir pasirašyti prašymai.

 

PARTNERIAI
PARTNERIAI