Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: +370 46 481 540
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
pastatas-new
 
Įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla
Įstaigos tipas – progimnazija
Mokymo kalba lietuvių
Mokymo forma dieninė
Savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas –111100775, Liepų g. 11, 91502
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Įstaigos kodas 291792710
 
Mokyklos adresas:  Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354
Telefonas:  (8 46) 48 15 40
El. paštas info@tauralaukiomokykla.lt
 

Mokykloje teikiamas:

ikimokyklinis ugdymas (3–6 m.),
priešmokyklinis ugdymas (6–7 m.),
pradinis ugdymas (1–4 kl.),
pagrindinis ugdymas pagal programos pirmąją dalį (5–8 kl.). 
 
 Mokyklos vizija
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija – demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis grindžianti savo gyvenimą, pagrindinį išsilavinimą teikianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendruomenė.
 
Mokyklos misija
Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį pirmos dalies bei neformaliojo švietimo programų ugdymą, ugdyti kūrybinius, socialinius ir emocinius mokinių gebėjimus, kurti saugią, sveiką, modernią ir estetišką ugdymosi aplinką.

Mokyklos tikslai:

1. padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą; 
2. plėtoti mokinio dvasines, intelektines ir fizines galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

Mokyklos uždaviniai:

1. teikti vaikams kokybišką ugdymą;
2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;
4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:
    *       vaikai ugdomi nuo 3 metų;
    *       saugi, estetiška aplinka;
    *       patyrusios auklėtojos;
    *       teikiama logopedo pagalba;

    
Mokykloje:
    *      jaunatviškas ir iniciatyvus kolektyvas; 
    *      aktyvi popamokinė veikla;
    *      teikiama logopedo, spec. pedagogo, soc. pedagogo ir psichologo pagalba;
    *      estetiška ir saugi mokyklos aplinka;
    *      kompiuterių klasė;
    *      el. dienynas;
    *      mokiniai dėvi mokyklines uniformas.

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI