Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354, Tel.Faks.: (8 46) 48 15 40
 

 Biudžetinė įstaiga.
 Bendrojo ugdymo mokykla
 Įstaigos kodas – 291792710
Pamokų laikas

1. 08:00-08:45

2. 08:55-09:40

3. 09:50-10:35

4. 10:55-11:40

5. 12:00-12:45

6. 12:55-13:40

7. 13:50-14:35

Patyčių dėžutė
Patyčių dėžutė
Apklausos

Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
pastatas-new
 
Įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla
Įstaigos tipas – progimnazija
Mokymo kalba lietuvių
Mokymo forma dieninė
Savininkas – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas –111100775, Liepų g. 11, 91502
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Įstaigos kodas 291792710
 
Mokyklos adresas:  Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354
Telefonas:  (8 46) 48 15 40
El. paštas info@tauralaukiomokykla.lt
 

Mokykloje teikiamas:

ikimokyklinis ugdymas (3–6 m.),
priešmokyklinis ugdymas (6–7 m.),
pradinis ugdymas (1–4 kl.),
pagrindinis ugdymas pagal programos pirmąją dalį (5–8 kl.). 
 

Mokyklos tikslai:

1. padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą; 
2. plėtoti mokinio dvasines, intelektines ir fizines galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

 

Mokyklos uždaviniai:

1. teikti vaikams kokybišką ugdymą;
2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;
4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse:
    *       vaikai ugdomi nuo 3 metų;
    *       saugi, estetiška aplinka;
    *       patyrusios auklėtojos;
    *       teikiama logopedo pagalba;

    
Mokykloje:
    *      jaunatviškas ir iniciatyvus kolektyvas; 
    *      aktyvi popamokinė veikla;
    *      teikiama logopedo, spec. pedagogo, soc. pedagogo ir psichologo pagalba;
    *      estetiška ir saugi mokyklos aplinka;
    *      kompiuterių klasė;
    *      el. dienynas;
    *      mokiniai dėvi mokyklines uniformas.

Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
Projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“
STEIGĖJAS
STEIGĖJAS
SVARBU
SVARBU
PARTNERIAI
PARTNERIAI