LT EN
Naujienose
Konferencija „Programavimas–mano laisvalaikio dalis"
Versija neįgaliesiem
Pamokų laikas
1. 8:00 - 8:45
2. 8:55 - 9:40
3. 9:50 - 10:35
4. 10:55 - 11:40
5. 12:00 - 12:45
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
APKLAUSA
Kiek laiko skiriate namų darbams atlikti?
20–30 min.
iki 20 min.
30–60 min.
1–2 val.
daugiau, nei 2 val.
nedarau namų darbų
Balsuoti


Įstaigos grupė: bendrojo lavinimo mokykla
Įstaigos tipas: progimnazija
Mokymo kalba: lietuvių
Mokymo forma: dieninė
Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kodas - 111100775, Liepų g. 11, LT-91502
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: Klaipėdos miesto savivaldybės taryba
Įstaigos kodas: 291792710

Mokyklos adresas: Klaipėdos g. 31, Klaipėda, LT-92354
Telefonas: (8 46) 48 15 40, 48 18 61
Faksas: (8 46) 48 15 40
El. paštas: tauralaukis@inbox.lt

Mokykloje teikiamas:
ikimokyklinis ugdymas (3-6 m.),
priešmokyklinis ugdymas (6-7 m.),
pradinis ugdymas (1-4 kl.),
pagrindinis ugdymas pagal programos pirmąją dalį (5-8 kl.). 

Mokyklos tikslai:
1. padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, socialinius, pažintinius poreikius ir pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą; 
2. plėtoti mokinio dvasines, intelektines ir fizines galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

Mokyklos uždaviniai:
1. teikti vaikams kokybišką ugdymą;
2. tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
3. teikti vaikams reikiamą pagalbą;
4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.

Ikimokyklinio ugdymo skyriuje (darželyje ir priešmokyklinio ugdymo grupėje):
    *       vaikai ugdomi nuo 3 metų;
    *       saugi, estetiška aplinka;
    *       patyrusios auklėtojos;
    *       teikiama logopedo pagalba;
   
Mokykloje:
   
    *      jaunatviškas ir iniciatyvus kolektyvas;
    *      aktyvi popamokinė veikla;
    *      teikiama logopedo, spec. pedagogo, soc. pedagogo pagalba;
    *      estetiška ir saugi mokyklos aplinka;
    *      kompiuterių klasė;
    *      el. dienynas;
    *      mokiniai dėvi mokyklines uniformas.